Menu Zamknij

BOLL szpachlówka z włóknem szklanym 1,8kg

Ceny dostępne tylko dla zalogowanych.

Zaloguj się

SKU: 5907588403801 Kategoria:

Szpachlówka poliestrowa zbrojona mikro włóknem szklanym służy do wypełniania dużych ubytków oraz do
wzmacniania osłabionych elementów karoserii samochodowej. Posiada dużą elastyczność przy zachowaniu
bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Może być stosowana na różnego rodzaju zagruntowanych a także
niezagruntowanych powierzchniach.

gęstość przy 20°C: 1,75 – 1,85 g/cm3
temperatura wrzenia: 130‐150°C
temperatura zapłonu (dla styrenu): 32°C
temperatura samozapłonu: 490°C
granice wybuchowości (dla styrenu): górna: 6,1 % obj. / dolna: 0,9 % obj.
rozpuszczalność w wodzie: bardzo słaba
lepkość: 205 000 – 290 000 mPas
zawartość LZO: 228 g/l (dopuszczalna: 250 g/l)