Menu Zamknij

Regulamin sklepu internetowego Orsselia:

 1. Postanowienia ogólne: Sklep internetowy Orsselia, z siedzibą przy ul. Rędzińska 65, 42-209 Częstochowa, NIP działalności: 5730001693, świadczy usługi sprzedaży produktów drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Definicje:
  • Sklep internetowy („Sklep”) – platforma internetowa prowadzona przez Orsselia, umożliwiająca dokonywanie zakupów przez klientów.
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie.
  • Towar – produkty dostępne w Sklepie do sprzedaży.
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży, określające rodzaj i ilość towaru.
 3. Zakup w Sklepie:
  • Dokonanie zakupów w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  • Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
  • Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości jego realizacji, braku dostępności towaru lub innych ważnych przyczyn.
 4. Ceny i płatności:
  • Ceny towarów podane w Sklepie są cenami brutto i zawierają wszystkie obowiązujące podatki.
  • Klient może dokonywać płatności za zamówione towary za pośrednictwem dostępnych w Sklepie metod płatności.
  • W przypadku wyboru płatności online, transakcje są zabezpieczone i przetwarzane przez sprawdzone platformy płatnicze.
 5. Dostawa:
  • Sklep dostarcza zamówione towary za pośrednictwem firm kurierskich lub poczty, na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
  • Koszty dostawy są określane przy składaniu zamówienia i doliczane do wartości zamówienia.
 6. Prawo odstąpienia od umowy:
  • Klient, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od otrzymania towaru, zgodnie z przepisami prawa.
  • W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć stosowne oświadczenie na piśmie i przesłać je na adres Sklepu w terminie określonym przepisami prawa.
 7. Reklamacje:
  • Klient ma prawo do reklamacji w przypadku otrzymania wadliwego towaru lub towaru niezgodnego z zamówieniem.
  • Reklamacje należy składać na piśmie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.
 8. Ochrona danych osobowych:
  • Sklep przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką prywatności dostępną na stronie internetowej Sklepu.
 9. Postanowienia końcowe:
  • Niniejszy regulamin jest ważny od chwili opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
  • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez konieczności informowania Klientów, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku pytań dotyczących regulaminu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@orsselia.pl

Data wprowadzenia regulaminu: [data]