Menu Zamknij

BOLL szpachlówka uniwersalna 1,8kg

Ceny dostępne tylko dla zalogowanych.

Zaloguj się

SKU: 5907588403863 Kategoria:

Uniwersalna szpachlówka poliestrowa służy do wypełniania zarówno dużych jak i małych ubytków. Idealnie
nadaje się do szlifowania mechanicznego oraz ręcznego. Posiada odpowiednią elastyczność i bardzo dobrą
przyczepność do różnego rodzaju zagruntowanych a także niezagruntowanych powierzchni.

gęstość przy 20°C: 1,78 – 1,88 g/cm3
temperatura wrzenia: 130‐150°C
temperatura zapłonu (dla styrenu): 32°C
temperatura samozapłonu: 490°C
granice wybuchowości (dla styrenu): górna: 6,1 % obj. / dolna: 0,9 % obj.
rozpuszczalność w wodzie: bardzo słaba
lepkość: 320 000 – 450 000 mPas
zawartość LZO: 206 g/l (dopuszczalna: 250 g/l)