Rozpuszczalniki

Opis

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny
Toluen
Ksylen
Rozpuszczalnik epoksydowy